ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ΥΤΧ που θα τους βοηθήσουν τόσο στην καθημερινή τους ζωή, όσο και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

  • Σεμινάρια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστών σε θέματα επιχειρηματικότητας και ετοιμασίας επιχειρησιακού σχεδιασμού
  • Σεμινάρια ηλεκτρονικού μάρκετινγκ για την εκπαίδευση ΥΤΧ στη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εργαλείων με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον τομέα αυτό

Τα σεμινάρια διεξάγονται από τις 5 μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου του 2018.

 

Start typing and press Enter to search