Κάθε Κυριακή:

  • Κοινωνική στήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς
  • Ομάδα συζήτησης
  • Συμβουλευτική

Φροντίδα, φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών από 5 μέχρι 12 ετών και βοήθεια με τη σχολική τους εργασία.

Φεβρουάριος – Απρίλιος και Σεπτέμβριος – Ιανουάριος

Δευτέρα – Παρασκευή 12:30 – 18:00

Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος

Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 16:00

10ο, 21ο και 27ο Δημοτικό σχολείο Λεμεσού

Για περισσότερες πληροφορίες: ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς | 25723209

Κοινωνική εργασία στον δρόμο

Κάθε Κυριακή στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Κατερίνης, στην περιοχή του Μόλου και άλλες περιοχές της Λεμεσού.

Για επικοινωνία με τους εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς του έργου: 99865460 & 99728871 | Δήμος Λεμεσού

Κοινωνικές παρεμβάσεις σε σχολεία

Οι επεμβάσεις γίνονται καθημερινά σε σχολεία με μεγάλο αριθμό παιδιών ΥΤΧ με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.  Κατά τις επεμβάσεις υλοποιούνται βιωματικά εργαστήρια με μικτές ομάδες μαθητών ενώ υπηρεσίες προσφέρονται και στις οικογένειες ΥΤΧ.

Για επικοινωνία με τη σχολική κοινωνική λειτουργό επικοινωνήστε: 99865423 | Δήμος Λεμεσού

Start typing and press Enter to search